Om oss

Miljövänligt växande och lärande. En trädgårdsbutik med växter, inredning, café, workshops och events.

GRÖNA KÄLLAN -för alla sinnen
Vi är fyra kvinnor med olika erfarenheter och yrkeskunskaper som lägger grunden för en mångfacetterad och allsidig verksamhet som skall inbjuda till möten och lärande tillsammans inom områden som anknyter till trädgård och hälsa. Det är Lena Nannebro, Lisbeth Pedersen, Ingela Edkvist och Anette Svedinger-Ericsson som nu lägger grunden för detta alldeles unika koncept som skall erbjuda ett ekologiskt alternativ med yppersta kvalité på våra odlingar och försäljning av främst ätbara grödor och produkter samt trädgårdsinredning.

Diverse workshops kommer att anordnas.   Vi inledde med begränsade öppettider och en caféverksamhet i mindre skala. Verksamheten kommer att byggas upp och utvecklas successivt i samverkan med våra kunder, företagare i trakten, organisationer och kommunens olika aktörer.

Ni skall kunna besöka Gröna Källan för nya överraskningar och upplevelser varje gång de närmaste åren och vi ser fram emot att skapa denna mötesplats tillsammans med alla våra blivande kunder och samarbetspartners.
Varmt välkomna!
/Anette Svedinger-Ericsson